Marin och landselektrik

Vårt erbjudande

Marin och landselektrik

Vårt erbjudande

Välkommen till HEMSIDA

SKAGEN ELECTRIC

 Vi är ett team av kvalificerade experter. Våra specialister har arbetat i branschen i nästan ett decennium. 

 Skagen-företaget har funnits på marknaden sedan 2016. Vi är verksamma inom byggbranschen och är specialiserade på marin- och landelektrik. Vi tillhandahåller tjänster till både stora företag och enskilda kunder. Vår personal kan skryta med många års erfarenhet, samlat i välkända intressen och ansedda företag. Vi är medvetna om att elektrisk installation är en ansvarsfull och långsiktig investering. Det är värt att överlåta utförandet till en pålitlig och beprövan professionell  som Skagen.  Välkomna! 

Läs mer

Bästa Specialister

 Vi förbättrar våra färdigheter båda hemma och utomlands. 

Stora visioner

Vi har slutfört projekt i Polen, Brasilien, Spanien, Nambia, Danmark, Norge och Sverige.

CERTIFIERADE VERKTYG

Vi använder endast certifierade verktyg från ansedda varumärken.

Vad gör vi?

Våra tjänster

Landbaserade anläggningar

Först och främst designar vi elektriska installationer i byggnader. Vi ansluter fiberoptiska, lågströms- och teletekniska installationer. Vi installerar larmsystem och åtkomstkontrollsystem. Vi underhåller också elektriska apparater.

Offshoreanläggningar

Vi bygger, monterar och designar fartygets elektriska installationer och fartygsoptiska installationer. Vi tillhandahåller också tjänster för marina elmotorer. Vi genomför projekt som en del av fartygsautomation. Vi stänger kabelkanalerna för installationen.

Idrifttagning  av  installationer

Idrifttagningen av installation är ett av 
stadierna för implementeringen av en industriell installation innan den tas i drift. 
Som en del av denna tjänst tillhandahåller vi start och idrifttagning av installationer, utför tester efter installation och förbereder relevant dokumentation från tester och idrifttagningstester.

Kvalitetskontroll

 Regelbunden kvalitetskontroll av industriella elektriska installationer är ett grundläggande säkerhetskrav. I vårt företag erbjuder vi en fullständig diagnos, samt utförvi  kvalitetskontroll av montering av elektriska installationer, leverans och kollektiva mätningar av installationer och test av installationssäkerhetssystem.