Om oss

 Vi är ett företag som har funnits på marknaden sedan 2016. Vi är verksamma inom bygg-, el- och elektrotekniska industrier, specialiserade på land- och marinelektronik. Vi tillhandahåller tjänster inte bara till större företag utan också till enskilda kunder. Vi genomför elprojekt inom varvsindustrin och anläggningsteknik. I  "Skagen" anställer vi personal med många års erfarenhet, uppnådd inom välkända koncernbolag, företagsstrukturer och ansedda företag. Kärnan i vår personal är arbetare som har jobbat i denna typ av verksamhet i över 9 år. För att erbjuda våra kunder den högsta servicenivån bygger vi ett team av professionella underleverantörer med kvalifikationer som bekräftas av ett certifikat för varje projekt. Våra anställda har BOSIET-, SEP E- och D-, VLC-, DSG-, FOA-kvalifikationer, vilket innebär att våra aktiviteter är både effektiva och samordnade. 

Erfarenhet av montering av installationer

 På "Skagen" bryr vi oss om att upprätthålla den högsta nivån för utförandet av de uppgifter som vi anförtrotts. Med tanke på våra kunders tillfredsställelse anpassar vi oss till marknadens krav - både vad gäller personalutbildning och användning av ny teknik. Vi har fått vår erfarenhet genom att montera installationer på industri- och bostadsbyggarbetsplatser, inom konstruktion och renovering av plattformar med det norska företaget Callenberg och Wilhelmsen, i Polen och utomlands. Vi har arbetat i länder som Brasilien, Konungariket Spanien, Namibia och Danmark, samt på hotellplattformar: Safe Caledonia, Safe Scandinavia, Safe Concordia, FPF-1 och fartyg inklusive "Stig Foss", "Prinsessan Benedikte", "Coral Pavona", "Happy Bear", "Happy Bridge", "Nordic Licht", "Maersk Marie". Våra medarbetare deltog också i projektet för att utvidga den norska vetenskapliga och forskningsenheten "Gunnerus".  Ett av de projekten vi genomförde var CCGT ORLEN i Płock, genomfört på basis av dokumentation och under överinseende av det österrikiska företaget OVIVO. Vid denna anläggning utförde vi installationer, anslutningar av utrustning och idrifttagning av en vattenavmineraliseringsstation. För närvarande är företaget också engangerat i byggandet av fiberoptiska installationer som en del av det europeiska POPC-projektet i samarbete med Orange och INAE. Vi utför också fiberoptiska installationer för mindre internet- och kabel-TV-leverantörer.