Vårt företag kan skryta med ett brett utbud - både inom sjöfart (varvsindustri) och landindustri. Först och främst handlar vi om montering av mellan- och lågspänningsinstallationer, anslutning och service av elmotorer samt automatisering och underhåll av elektriska apparater. Dessutom ansluter vi fiberoptiska installationer, lågspänningsinstallationer, såsom larm och åtkomstkontroll, kameror, LAN-nätverk, teletekniska nätverk, brandsystem, SSWIN, DSO. Vi bygger också kabelbrickor, utför svets- och låssmedarbeten, el- och teleteknisk leverans och kollektiva mätningar samt slutlig start och idrifttagning av installationer.

Landbaserade anläggningar

Elektriska, fiberoptiska och teletekniska installationer i byggnader, underhåll av elektrisk utrustning. 

Inom vårt erbjudande utför vi tjänster relaterade till landinstallationer: 

 • konstruktion, montering och design av medelstora och låga elektriska installationer i byggnader
 • automatisering och underhåll av elektriska apparater
 • anslutning av fiberoptiska installationer i byggnader
 • anslutning av lågspännings- och teletekniska installationer
 • anslutning av larmsystem
 • anslutning av åtkomstkontrollsystem
 • anslutning av övervakningssystem
 • anslutning av LAN-datanätverk
 • anslutning av brandlarmsystem
 • anslutning av inbrotts- och överfallssignalsystem (SSWiN)
 • anslutning av röstlarmsystem
 • design och konstruktion av teletekniska nät
 • genomförande av kabelvägar och bygger kabelspår
 • modernisering av den elektriska infrastrukturen
 • tillverkning och montering av kontrollpaneler
 • svets- och låssmedarbeten